Colegiul National Sfantul Sava

MOBILITATE PERSONAL DIDACTIC 2018

În atenția cadrelor didactice care au vârsta de pensionare și doresc să fie menținuți în activitate ca titulari peste vârsta de pensionare

Conform OMEN 5485/13.11.2017 – Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2018-2019 Art. 28 (1) Personalul didactic din învăţământul preuniversitar, cu gradul didactic I sau cu titlul științific de doctor, care dovedește competenţă profesională deosebită, poate fi menținut ca titular, în funcţia didactică până la 3 ani peste vârsta […]

Derulează în sus
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.